Misyonumuz "Kariyeri Üniversitede Şekillendirmek" 

Öğrenci ve mezunlarımızın kariyer planlamalarına destek olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak, iş alanlarını tanıtmak ve iş hayatına hazırlamak, üniversitemizin saygınlığı, tanıtımı ile tercih edilebilirliğini artırmak, kamu-özel sektör iş birliği yoluyla istenen nitelikleri dikkate alarak öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmayı sağlamaktır. VizyonumuzÜniversitemizin bilgi ve beceri bakımından en üst seviyede bireyler yetiştirmeye yönelik misyonuna paralel olarak öğrencilerimizin kariyer hayatına sağlam adımlarla geçişine destek olacak her türlü imkanı öğrenci ve mezunlarımızın hizmetine sunmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 

 • Üniversitemizde öğrencilerimizin kariyer konusunda başvurduğu ve güvendiği bir hizmet merkezi olmak,
 • İş çalışma hayatı, meslek seçimi gibi kariyer hayatının birçok alanında öğrenci ve mezunlarımıza destek olmak,
 • İşverenler ile öğrencileri bir araya getirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek,
 • Kariyeri en geniş perspektiften değerlendirmek,
 • Klişe meslek tanımlarının ötesinde meslek seçeneklerini gençlere gösterebilmek,
 • Üniversite mezunlarımızın istihdama katılımını teşvik etmek,
 • Gençleri kariyer konusunda araştırmaya teşvik etmek,
 • Meslekler ve çalışma hayatında öne çıkan yeterlilikler hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
 • Çalışma hayatını ve meslekleri gerçek örneklerle öğrencilerimize tanıtmak,
 • Çalışma hayatına katılma ile ilgili öğrencilerimizi cesaretlendirmek ve motive etmek,
 • Öğrencilerin ilk sınıftan itibaren çalışma ve kariyer kavramlarını gündemlerine almalarını sağlamak,
 • Tüm öğrencilerimizin üniversite mezuniyeti sonrasında meslek hayatına katılımına destek olmak,
 •  Öğrencilerimizin eğitimle aldıkları bilgileri iş hayatında kullanarak mesleki tatmin yaşamalarına ve meslek bilincinin oluşmasına katkı sağlamak,
 • Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve ilgi ve yeteneklerine uygun meslek tercihlerine yönlenmelerini sağlamak,
 • Şırnak’da veya dışında çalışma seçenekleri konusunda hem yerel hem de ulusal paydaşlar ile üniversite ile işbirliklerini geliştirmek,
 • İŞKUR başta olmak üzere Valilik, Belediye, sivil toplum örgütleri ile faaliyetlerimizi geliştirmek,
 • Üniversite içerisinde öğrenci kulüpleri ve tüm akademik personel ile işbirlikleri geliştirerek tüm öğrencilere ulaşmak ve tüm faaliyetler konusunda öğrenciler kadar akademik personeli de bilgilendirmek,
 • Öğrencileri staj, çalışma ziyareti, işbaşında eğitim uygulamaları, kurumlarda uygulamalı ödev hazırlama veya part-time çalışma konusunda yönlendirmek ve teşvik etmek
 • Mezunlar için kariyer desteği sunmak ve etkinlikler düzenlemek, 
 • Öğrencilerimizde başarı odaklılık, çalışma, zorluklar karşısında yılmamak, planlama ve hedefli yaşam gibi yetkinlikleri geliştirmek, 
 • Öğrencilerin iş hayatına katılım becerilerinin (CV hazırlama ve mülakat becerileri vb) yanısıra iş hayatında sürdürülebilir başarıyı artıracak becerileri geliştirmektir.
DEĞERLERİMİZ· 

Sürekli gelişim odaklılık: Yenilikleri kovalayan ve sürekli gelişen bir bakış açısıyla; 

İşbirlikçilik: Ulusal ve yerel paydaşlar ile koordinasyon halinde çalışarak;

Öğrenci odaklılık: Öğrenciyi güçlendirerek, yetkinliklerini artırarak;

Araştırmacılık: Bilimin ve yeniliklerin ışığında çalışarak;

Üretkenlik: Somut çalışmalar yürüterek somut sonuçlara ulaşma azminde;

Gerçekçi: Dünyanın, ülkemizin ve yerel imkanların bilinciyle gerçekçi bakış açısıyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

22.09.2023