mbçelebi

Kariyer Geliştirme Ofisi Müdürü  

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Burak ÇELEBİ
Bilgi ve Sosyal Medya Yönetimi Uzmanı

Arş. Gör. Dr. Haluk KURTULUŞ

29.09.2023